მზადების პროცესი

მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები.


ჩვენ ვაკავშირებთ მოსწავლეებს და მასწავლებლებს

მიიღეთ ინფორმაცია პროექტის გახსნასთან დაკავშირებით